Asimbonanga

Asimbonanga
Asimbonanga
Asimbonanga u Mandela thina
Laphe khona
Laphe hleli khona
Sithi he wean
Hei wena
Hei wena nawe
Sofika nini Lasiyakhona
Asimbonanga
Asimgonanga u Mandela thina
Laphe khona
Laphe hleli khona