Sunday

Soil sister with beautiful black eyes
Ntwana yam she kills me every time when she smiles
Educated black sister with a conscious mind
Even though I say so myself she's my type
Ethwel'iqhiya pretty much like umam'uS'biya
Using nothing but u buhle bakhe ebendibiza
Samza ngashiva lomntwana uyang'bandisa
Profound sister ben'geke ngiye daar ngindiza
Mara akusizi ukulinda ngasukuma ngayozazisa
Igama uNtsika elakhe mfana uSiza

Ya blender daideng uyayizwa iyahamba daideng
Sa chiller e cafe kanti ungwana uhamba that day

Would it make you smile seeing her again
Seems like she's gone and she'll never return
You act like this girl's the only reason you win

Would it make you smile
Making her your bride she's gone now thats why you singing this song
You look so sad man she left you bad

On that day it was a Sunday
U buhle bakhe took my breath away
Ingxaki kukuthi ebehamba that day
But I hope to see her someday
Please believe me when I say
In this sour life you're my honey
you're the only one abekho abanye
Sthandwa sami ngicela sibambisane sihlalisane

Ngumvulo ulwesibini nolwesithathu
Hayi alukho usuku olufana nolasuku
Mde unomkhitha wayevel'eMtata
Lomfana ndamphiwe Nguye uSomandla
Ethwel'ipanama yakhe yama krwala emnyama
Ndaziva ukuthi hayi lomfana uyandi charmer
Ndaxelela umama
uMama waxelela utata
And soon sizaw'tshata nalo mfana obendi charmer
Akhange ndilinde mandi khawuleze ndizazise
Igama nguBuhle wathi elakhe umfana wuSihle
Ya blender le way
Uyazivela nawe iya rhymer le way
Sa chiller elwandle
kodwa bendigoduke that day

Molo sthandwa sam kunjani lovey wam
ndikunika uthando lwam luthathe please ungasabi
Njalo ndikucinga njalo
Sthandwa sam sentliziyo yam ndikunika uthando
Although bathi ng'bloma ekasi lama psycho
Mara ubani othe alukho uthando eSoweto
Ngunani lo ndithetha ngaye igama nguNoluthando
uMama wabatwana bam ozakundinika usapho
Lommtwana lo uvela pha kwaMakhumalo and yena ingathi unohambo