Sedilaka

Se...di
Sedi laka, mponesetse tsela
Ke tsamaye
Ho, Ho lefifi, hape ho sebaka
Ntsamaise
Ha, Ha o le teng, ha ke batle tsebo
Ya ntho tsohle

[Humming]

Sedi laka, mponesetse tsela
Ke tsamaye
Ho, Ho lefifi, hape ho sebaka
Ntsamaise
Ha, Ha o le teng, ha ke batle tsebo
Ya ntho tsohle