Money Maker

[Chorus]

Ngika mgan' wami
Kune Party
Wonke umuntu ugwiny’ iHeart
Kwaze Kwamnandi
Sek’khala abantwan’ bat bapheth’ iMoney Maker
Istaela umlahla
Bantwana
Umjaivo
iMin’ uMoney Maker
uMoney Maker
iMin’ uMoney Maker
uMoney Maker
iMin’ uMoney Maker

Ngika mgan' wami
Kune Party
Wonke umuntu ugwiny’ iHeart
Kwaze Kwamnandi
Sek’khala abantwan’ bat bapheth’ iMoney Maker
Istaela umlahla
Bantwana
Umjaivo
iMin’ uMoney Maker
uMoney Maker
iMin’ uMoney Maker
uMoney Maker
iMin’ uMoney Maker

Wa ungenza njani?
Awu mfana, Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Awu mfana, Wa ungenza njani?
Abantwana bengaga
Wa ungenza njani?
Imali ingaga
Wa ungenza njani?
Iz’phuzo zingaga
Awu mfana, Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Awu sbali Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Awu boss Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Awu sbali Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Awu mfana, Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Awu sbali Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Awu boss Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Awu sbali Wa ungenza njani?
Wa ungenza njani?
Abantwana bengaga
Wa ungenza njani?