Linda

[Intro]
Ubofunda ukulinda, ulinde nje
Bathi awuhlawulwanga
S'bongo yiso isono

[Hook]
Ungatshis'impepho emsamu, uthethis'abaphansi
Masingakafiki is'khathi sakho
Linda, linda
Ungahlab'imbuzi uhlab'inkomo
Kuphele imfuyo es'bayeni

Linda, linda
Linda, linda, linda, linda
Linda, linda
Linda, linda, linda, linda

[Verse 1]
Mawuyi'tshel ukuthi uyahlupheka
Ngoba awuhlawulwanga, yijele lelo, phum'ejele
Mawuyi'tshel ukuthi uyahlupheka
Ngoba ubaba'kho awumazi, yijele lelo, phum'ejele
Mawuyi'tshel ukuthi akuhlangani empilweni yakho
Ngenxa yes'bongo, yijele lelo, phum'ejele
Ngoba mina ngyintandane, suka lenkulumo
Yijele lelo, phum'ejele
Ngoba wakhipha isisu, bathi leyongane yiyo evala izibusiso
Wawuxakekile
Lona akulona iqiniso, mawukholwa lokho
Yijele lelo, phum'ejele

[Hook]
Ungatshis'impepho emsamu, Uthethis'abaphansi
Masingakafiki is'khathi sakho
Linda, linda
Ungahlab'imbuzi uhlab'inkomo
Phel'imfuyo esibayeni

Linda, linda
Linda, linda, linda, linda
Linda, linda
Linda, linda, linda, linda
Linda, linda

[Verse 2]
Yabon' impumelelo, ifana nokufa
Akekh' onolwaz' olgcwele
Sonke s'linda amagam'ethu mayebizwa (Sabela)
Ubone nje sesdlala abafandusi
Bamanga
Besenzisa yonk'imihlolo lenu
Ubone sesdlala inyanga
Zamanga
Sizensa yonk'imihlola lenu

[Pre Chorus]
Mas'vuken', emaqanden'
S'fund' uk'linda
Sodlala abantu
As'vuken'
Svuk' emaqandeni
S'fund' uk'linda
Ngoba sodlala bantu!
Cabanga!

[Hook]
Ungatshis'impepho emsamu, uthethis'abaphansi
Masingakafiki is'khathi sakho
Linda, linda
Ungahlab'imbuzi uhlab'inkomo
Kuphele imfuyo es'bayeni

Linda, linda
Linda, linda, linda, linda
Linda, linda
Linda, linda, linda, linda