Eweni

[Intro: Sjava]
Sala kutshelwa, mhlambe yimi
Mhlamee ngiyobona ngomopho

[Chorus: Sjava]
Ukukuthanda kwami ngathi kuzongiholela ekufeni
Angisaboni noma konakala ngiwela eweni
Ukukuthanda kwami ngathi kuzongiholela ekufeni
Angisaboni noma konakala ngiwela eweni
Ngisho abafwethu (mabengibonisa ngawe)
Angibambeki, angikhuzeki
Ngisho ekhaya mabengibonisa ngawe
Angibambeki

[Verse 1: Mzukulu]
Ngangikulobole ngenhloso eyodwa
Ngangithanda ukuma kwakho
Ngangingazitsheli ukuthi koze...
Ngangikulobole ngenhloso eyodwa
Ngangichazwa ukuma kwakho
Ngangingazitsheli ukuthi koze kufike namhlanje
Ngangikulobole ngenhloso eyodwa
Ngangichazwa ukuma kwakho
Ngangingazitsheli ukuthi koze kufike namhlanje
Namhlanje ungumkami, ungumkami
Ngangingazitsheli ukuthi koze kufike namhlanje
Ngangikulobole ngenhloso eyodwa

[Chorus: Sjava]
Ukukuthanda kwami ngathi kuzongiholela ekufeni
Angisaboni noma konakala ngiwela eweni
Ukukuthanda kwami ngathi kuzongiholela ekufeni
Angisaboni noma konakala ngiwela eweni
Ngisho abafwethu (mabengibonisa ngawe)
Angibambeki, angikhuzeki
Ngisho ekhaya mabengibonisa ngawe
Angibambeki

[Verse 2: Anzo]
Yeyi, bengafun' ukuzwa lutho
Beng'ngak'funga ukufa kom'ntu
[?]
Ng'yafunga, ngiyaghomela
Makakuhluph' umuntu kulokhu
Belingaqhuma ukhuni kumuntu
Beng'ngacuphu [?] umuntu
Wami engim'thandayo, oh yeah
Yena ulubambo, oh

[Chorus: Sjava]
Ukukuthanda kwami ngathi kuzongiholela ekufeni
Angisaboni noma konakala ngiwela eweni
Ukukuthanda kwami ngathi kuzongiholela ekufeni
Angisaboni noma konakala ngiwela eweni
Ngisho abafwethu (mabengibonisa ngawe)
Angibambeki, angikhuzeki
Ngisho ekhaya mabengibonisa ngawe
Angibambeki