Abafazi

[Chorus]
Abafazi
Bathwele kanzima (x4)
Mmmm
Abafazi la ngaphandle
Bathwele kanzima
Aba nabo omama
Bathwele kanzima (x2)
Badhing' uthando lwethu

[Post-Chorus]
Noma kungeyene owakho
Mthande
Muntu wakho uzo-understand-a
That there's too much love in the air anyway
Noma kungeyene owakho
Mthande
Muntu wakho uzo-understand-a
That there's too much love in the air anyway

[Verse 1]
Let's talk about it, masikhulume
Madoda ngathi sesiphenduk' amagwala k'mele zinto siy'shintje
Let's talk about it, masikhulume
Madoda ngathi sesiphenduk' amagwala k'mele zinto siy'shintje
Makawa m'bambe, ngavumi awele phansi
M'bambe
Mayekhala, ungam'bukeli akhala
K'mele umthulise
Mayekhala nge nxa yakho usephutheni
K'mele uxolise
Ungagqini ngokusho nje
Izenzo k'mele zibonise

[Chorus]
Abafazi
Bathwele kanzima (x4)
Mmmm
Abafazi la ngaphandle
Bathwele kanzima
Aba nabo omama
Bathwele kanzima (x2)
Badhing' uthando lwethu

[Post-Chorus]
Noma kungeyene owakho
Mthande
Muntu wakho uzo-understand-a
That there's too much love in the air anyway
Noma kungeyene owakho
Mthande
Muntu wakho uzo-understand-a
That there's too much love in the air anyway

[Verse 2]
Love is not enough, as'yekeni uk'shela nge mali, money cannot buy you love
Ubudoda bakho busebenzise ngedlela sibavikele njalo bengakhali ngathi
Amanye amadoda la ngaphandla aghil' imikhuba ephathis' amahloni yaz'
Banqolis' igama lethu, now when they say "MEN ARE TRASH" sebefaka nathi
Mabi amanga, lihle iqiniso, iqiniso ukuthi madoda siyaflopa nathi
Let's look around
Umhlaba us'bhekile uyazi
Let's love our women right
Let's do it right

[Chorus]
Abafazi
Bathwele kanzima (x4)
Mmmm
Abafazi la ngaphandle
Bathwele kanzima
Aba nabo omama
Bathwele kanzima (x2)
Badhing' uthando lwethu

[Post-Chorus]
Noma kungeyene owakho
Mthande
Muntu wakho uzo-understand-a
That there's too much love in the air anyway
Noma kungeyene owakho, please yeah
Mthande
Muntu wakho uzo-understand-a
That there's too much love in the air anyway

[Outro]
Abafazi la ngaphandle
Bathwele kanzima
Aba nabo omama
Bathwele kanzima (x2)
Badhing' uthando lwethu