Impilo

Sengaze kuf'umuntu (x2)
Ngenxa yothando

[Chorus]
[Repeat x2]
Ngiyaz' akukho lula
Umuntu umthande ak'tshela ukuthi uthando luphelile
(Kodwa impilo, kumele iqhubeke)
[Repeat x2]
Kuyoksiza ngani ukumgwaza
Kuyok'siza ngani ukumdubula. umshise myekele
(Kodwa impilo, kumele iqhubeke)

[Verse 1]
Khala some mntaka ma
Sezandlula lezontsuku
Sisa khula sithandana
Kwakumnandi emhlabeni
Khala some mntaka ma
Sezandlula lezontsuku
Sisa khula sithandana
Kwakumnandi emhlabeni
Ngith'akusekho lokho
Sekuy'phupho lokho
Ngithi iyanciph' im'shado
Kwand' im'ngcwabo
Ngith'akusekho lokho
Sa qhum' islilo
Iyanciph' im'shado
Kwand' im'ngcwabo

[Chorus]
[Repeat x2]
Ngiyaz' akukho lula
Umuntu umthande ak'tshela ukuthi uthando luphelile
(Kodwa impilo, kumele iqhubeke)
[Repeat x2]
Kuyoksiza ngani ukumgwaza
Kuyok'siza ngani ukumdubula. umshise myekele
(Kodwa impilo, kumele iqhubeke)

[Verse 2]
Anibize abadala
Bashise impepho emsamu
N'bize nabafundisi
Bathandaze...
Anibize abadala
Bashise impepho emsamu
N'bize nabafundisi
Bathandaze...
Ngoba makunge njalo
Bazophela omama bethu
Bazophela odade kwethu
Zophel' ingane
Sekwanele (x2)
Legazi el'cithekile
Selanele

[Chorus]
[Repeat x2]
Ngiyaz' akukho lula
Umuntu umthande ak'tshela ukuthi uthando luphelile
(Kodwa impilo, kumele iqhubeke)
[Repeat x2]
Kuyoksiza ngani ukumgwaza
Kuyok'siza ngani ukumdubula. umshise myekele
(Kodwa impilo, kumele iqhubeke)