Ndimi Nawe

Sifun’ ukujabula
Maqhawe
Sifun’ ukujabula
Bambaneni maqhawe bambaneni

Xa umhlaba
Jikeleza
Ndimi nawe
Xa amehlo
Ephenduk’ itye
Ndimi nawe
Xa ubumnyama sebufikile
Ndimi nawe
Nawe he e e he e e

Mahla ndinyuka
Phantsi phezulu
Hamba nawe
Wandenz’ iqhawe
Ngobukho bakho
Ndithanda wena
Sobabini
Thina sobabini
Sesihlezi phezu
Kwemithwalo yethu
Ha ha ha
Ha ha hahahahayi
He

[Chorus]
(Aphin’ amaqhawe)
Thina sesifuna ukujabula
Aph’ amaqhawe

Mntwan’ elanga
Hayi
Uyinkazimulo yhe
Buso belanga
Hayi
Uyinkazimulo
Emphefumlweni
Uyinkazimulo

[Chorus]