Ndim iQhawe, Pt. 2

Ndim lo ndim iqhawe
Iqhawe
Ntsikiz’ eyonzakeleyo amaphiko
Ndim ndoyidiliza lentaba
Ndofa ndizama
Ukuphila obenzolo nzolo
Ndim lo ndim ndiliqhawe
Iqhawe
Qhawe elonzakeleyo
Zubhale ngam
Ndimlo ndim oze kanye
Phambi kwakho
Ndim lo ndoyidiliza lentaba
Ndiwelele

Ndiwelele (x7)

[Chorus]
Ndim lo ndim
Ndim lo wanele
Ungandibambezeli
Ndim owanele
Ndim lo ndoyidiliza lentaba
Ndiwelele

Ndiza (x2)
Ndophuncuka ndi
Bhabhe ndontinga ndim iqhawe
Ndiza (x3)
Ndophuncuka ndi
Bhabhe ndontinga ndim iqhawe
Ndibhabhe
Hay
Wandinikelan’ amaphiko yeye
Gqib’ undifak’ emgodini
Woyeyeye
Wandiyekelani ndatshona
Undinikelan’ amaphiko
Undinikelani
Xa ungafuni ndiwasebenzise
Undinikelan’ amaphiko (Ndiwelele)
Xa ungafuni ndiwasebenzise
Ndiwelele ndiwelele he e e
Ndiwelele he e e

[Chorus]