Ngiyabonga Kuwe Baba

Akesbonge konke uNkulunkulu Akasenzela khona
Ayibaba ngiyabonga
Ngiyabonga kuwebaba
Ayibaba ngiyabonga
Ngiyabonga kuwebaba
Ayibaba ngiyabonga
Ngiyabonga kuwebaba
Baba ngibonge konke okuhle ongenzele khona
Baba ngibonge ukungisikele nokungivikela baba
Baba ngibonge unqobela kulendlela nbaba
Baba ngibonge zonke izinto ongiphezona
Ngiyabonga baba
Ngiyabonga kuwebaba