Kepha Ngale

Kepha ngale
Halelujah lukhul' udumo lwakhe

Zincane izibongo zami
Wangithega ngegazi

Kepha ngale
Halelujah lukhul' udumo lwakhe