Ibhola Lethu

Ithikiti esandleni -
Ma wezibukeli zonke ezakithi!
O namhlanje sizoqeda zonke
Izinkulumo, wezibukeli zonke zakithi.

Sibuz' obani, bengathint' ibhola lethu
Lapha sihiangana khona bazokhala abanti?
Sibuz' obani, bengathint' ibhola lethu
Lapha sihiangana khona, bazodela inkani

Qina, qina wezinsizwa, usho unompempme webakithi
Anogijima ne bhol' elihie, zibukeli zishay'
Amakhwele! - Usho
Unompempe webakithi.