Vuma

Angisafuni kucabanga
Kutsi kukhona lo k'ngcono kunawe
Angisafuni kucabanga baby
Kutsi kukhona lo mhle kunawe
Ngiti khandza ng'guce ngemadvolo
Nale ndandatho ye daymani esandleni sami
Ngicela kunye nje kuphela baby
Kuts' uvume k'ba ngumkami
Ohh

[Chorus]
Lo mhla ngidibanisa lilanga nenyanga
Ngitsi asibe kunye, kukhanye phakadze
Lo mhla ngidibanisa mina nawe
Ngitsi asibe munye ngonaphakadze
Ngicel' uvume baby, lo mhla
Vuma vuma
Ngicel' uvume baby, lo mhla
Vuma vuma
Kushod' uvume baby, lo mhla
Vuma, vuma
Ngicel' uvume baby
Vuma vuma

Angisafuni kucabanga
Kutsi kukhona lo ngcono kunawe
(Kunawe)
Angisafuni kucabanga, yeah
Kutsi kukhona lo mhle kunawe
(Kunawe)
Ngiti khandza sengiguce ngemadvolo
Nale ndandatho ye dayman esandleni sami
Ngicela kunye nje kuphela baby
Kuts' uvume k'ba ngumkami
Ohh

[Chorus]