Tigi

Vani, vani, lalelelela

Udlala kabi um' udlala ngenhlitiyo
Ung'tsintsa kabi, um' utsints' imizwa yami
Udlala kabi uma uts' uyangtsandza
Keph' uts' angkhulume ng'tsini
Uma song'tsintsa le nalena

[Chorus]
Inhlitiyo yam ishaya tigi gigi
Tigi tigi gigi (x3)
Tigi tigi gigigi
Tigi tigi gigi (x3)
Tigi tigi gigigi

Vani, lalela, welelelele

Ngiva kumnandzi um' uva ligama lami
Uva kunjani uma ng'bita ligama lakho
Uva kunjani uma ngitsi ngiyakutsandza
Keph' uts' angkhulume ng'tsini
Mase utsintsa le nalena

[Chorus]

Vani, lalela, welelelele

Ngiva kumnandzi uma ngiva l'gama lakho
Ngiva kumnandzi uma ng'bita ligama lakho
Ngiva kumnandzi uma uts' uyangitsandza
Uts' angkulume ng'tsini
Um' uvumelana nami

[Chorus]

Le nalena, le nalena
(tigi tigi gigi)
Ma 'sungtsintsa le nalena (x2)
Le nalena, le nalena
Ma 'sungtsintsa le nalena
Vani, baby

Ungasabi k'lala lala lala (x8)

Vani, baby vani (x3)
Tigi gigigi
Vani, baby (x3)
Tigi gigigi

Ungasabi k'lala lala lala (x8)
Tigi gigigi