Nodoli

[Verse 1]
Ngelanga lakho zalwa kwakho bengingazi
Ukuthi ngizo kwenzani
Ngoba imali beyi ngekho
And mina no mamakho besi phelelwe ngama plani
Kodwa ya ringa I phone entsukwini zobu suku
Ya ring i phone ngilele
Kodwa wa phone umamakho wathi kimi seku njalo mele siye esi bhedlela

Ngoku khulu uk thuka
Nga shaya umthandazo omncane
Bese nga phuthuma
Nga paki ndlela eya kuwena
Ngoku khulu uk thuka
Nga shaya umthandazo omncane
Bese nga phuthuma
Nga paki ndlela eya kuwena

[Chorus]
Wen' udoli wam, unodoli yoh (wena)
Wena, wena uyi ngelosi e ncani
Wen' udoli wam, unodoli yoh (wena)
Wena, wena uyi ngelosi e ncani

Wen' udoli wam, unodoli yoh (wena)
Wena, wena uyi ngelosi e ncani
Wen' udoli wam, unodoli yoh (wena)
Wena, wena uyi ngelosi e ncani

[Verse 2]
Ngithe meng fika, ngamemeza ngale kwe sango
Kwanzimu'k linda
Ngaphandle kwendlu ka gogwakho
Kodwa nga ngeniswa ngaphakathi
Nge nkathi zaba thakathi
Ngize kini no wena no mamakho

Ngathi meng fika, ngamemeza ngale kwe sango
Kwanzimu'k linda
Ngaphandle kwendlu ka gogwakho
Kodwa nga ngeniswa ngaphakathi
Nge nkathi zaba thakathi
Ngize kini no wena no mamakho

[Chorus]
Wen' udoli wam, unodoli yoh (wena)
Wena, wena uyi ngelosi e ncani
Wen' udoli wam, unodoli yoh (wena)
Wena, wena uyi ngelosi e ncani

Wen' udoli wam, unodoli yoh (wena)
Wena, wena uyi ngelosi e ncani
Wen' udoli wam, unodoli yoh (wena)
Wena, wena uyi ngelosi e ncani

[Outro]
Athilalala lolololo
Athilalala lolololo
Wena, wena uyi ngelosi e ncani

Athilalala lolololo
Athilalala lolololo
Wena, wena uyi ngelosi e ncani

Athilalala lolololo
Athilalala lolololo
Wena, wena uyi ngelosi e ncani

Athilalala lolololo
Athilalala lolololo
Wena, wena uyi ngelosi e ncani