Ekuseni

[Intro]
Umthandile na ekuseni
Noxa ehlal' ekuthyola
Noxa inyani uyazi
Ngab' umthandile na
Umthandile na

B'uyamthanda
Ngek' akbambe ngokwakhe
Ngek' azibonakalise
Uzawbona ngezenzo, B' uyakthanda

Yamfuna
Ngek' akfune ngokwakhe
Ngeke akfownele, Ukub' uyankthanda

[Chorus x2]
Umthandile na ekuseni
Noxa ehlal' ekuthyola
Noxa inyani uyazi
Ngab' umthandile na
Umthandile na
Umthandile na ebusuku
Noba sekusola
Noa uyazi uba umsulwa
Ngab' umthandile na
Umthandile na

Ungamphikisi nanini na
Yiba naye, hamba naye
Yibanay' emphefumlweni
Ungalwi naye nanini na
Ukub' uyamthanda
Makayazi nguye yewa
Makayaz' ubona yena yewa
Amaxesha onke

[Chorus x3]

Ndohlala ndikuthanda (x4)
Baby
(Uyamthanda na?)