Isikhalo

Bawo nginesikhalo, Bawo ngiyakhala
Lon ‘omubi ney’ ngelosi zakhe bangihlasele
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami

Uwonelan’ umphefumulo wami kangaka?
Lokh ‘okwenza kimi nakuwe kuzokwenzeka?
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
Ungathanda yini uma lokho kwenzeka kuwe
Lon ‘omubi ney ‘ngelosi zakhe bahlasele
umangithi ngiya ngapha Nkosi yami ngihlangana nabo
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami

Njengoba ngihamba kuyo lendlela yakho
Izitha zami Nkosi yami zigula mihla yonke
Abaningi babo banomona
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami
Amakholwa asemhlabeni ahlaselwe
Babuyise Nkosi endleleni bangalahleki
Bahlale ‘ndleleni yakho Nkosi yami
Eyebomini ubomi obungunaphakade

Uwonelan’ umphefumulo wami kangaka?
Lokh ‘okwenza kimi nakuwe kuzokwenzeka?
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
Ungathanda yini uma lokho kwenzeka kuwe
Lon ‘omubi ney ‘ngelosi zakhe bahlasele
umangithi ngiya ngapha Nkosi yami ngihlangana nabo
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami

Njengoba ngihamba kuyo lendlela yakho
Izitha zami Nkosi yami zigula mihla yonke
Abaningi babo banomona
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami
Amakholwa asemhlabeni ahlaselwe
Babuyise Nkosi endleleni bangalahleki
Bahlale ‘ndleleni yakho Nkosi yami
Eyebomini ubomi obungunaphakade