Linda

[Repeat x2]
Nikan' itelephone
Ngishayel'ezulwini mina
Ngibile kubaba
Ngalezizinhlungu zami
Ngothi kunzima kunzima
Kunzim'emhlabeni
Ngothi kunzima kunzima
Kunzim'emhlabeni

Wena wena Linda
Wena, Linda imithandazo yakho
Wena, Lind'ungaze wasola
Lind'ungaze wasola

Bang'hlukumezile
Bakhathaz'umoya wami
Bahluph'inhliziyo yami
Awu ncedani nikan' itelephone
Nikan' itelephone
Ngishayel'ezulwini mina
Ngibile kubaba
Ngalezizinhlungu zami
Ngothi kunzima kunzima
Kunzim'emhlabeni
Ngothi kunzima kunzima
Kunzim'emhlabeni
Ngothi kunzima kunzima
Kunzim'emhlabeni

Wena wena Linda
Wena, Linda imithandazo yakho
Wena, Lind'ungaze wasola
Lind'ungaze wasola

Mangilala bafunumoya wami
Ngivuka banyathe'lumoya wami
Mangihamba bamendleleni zami
Awu ncedani nikan' itelephone

2468 how can i get to heaven without a telephone call
The only telephone call you can make is a prayer

Akulula kunzima
Kunzima
Kunzim' emhlabeni
Ngothi kunzima kunzima
Kunzim'emhlabeni
Ngothi kunzima kunzima
Kunzim'emhlabeni

Wena