Intro

Angazi uzengani
Mina ngize ngamasimba
Dankie budda Ludda
Shaolin K'hambani
Msotra K'hambani
Mzansi k’hambani
Snakes and Ladders we back
Like it’s the first time, Ntwana
Manje si icala kanjani?
Ok

Asithi beng'lele
Ngiyabona iOffice lingi belele
Ngivuka eSofeni ngiqcokile
Vele bengi ibhemele
Ngilunguze nge Catniss
Sharp! Amarim aphelele
Ngi dons’ Insimbi phans’ kwe sofa
Ngithi into yami ing’bhekele
Ngishaye umthandazo omcane
ngobonge umdali usghadile
Vula amanzi e Bathini
Ngishishe umhlobo
Ngirounde eJaardin
Dankie egazin
Ngapha i kaar liya Idle-a
S’hlala siphandile
Another day s'phila estraatin
2 cabs ngidlule e khoneni
Ngibambe six
UChilli beef ashaye iDouble Special namachips
Amagents asula islwane
Ngidaar kuTebza ngishayi cheese
Kusha zeka mthuboi
uCheeze unazo mina ngipheth’ imix
asiye
Hayi ngiyacruza ke now
Yang vrostana?
Ngiyaphuma ekas'lami
Ngiphekane nomhlaba
Cho!
Abanye bathi ngiyazama
Abanye bathi ngiya baba
Mara as long as kungeni isaka
kyafana
Ngise studio manje ngishay’ iheadphone
Ngikhuluma nomhlaba
Yaz’. asenzeni?
Asi fake iGroontas ntwana
Hola Masister
Fede My brother
Ngibulisa abancane intanga zami nabadala
Mina bangbiza uPro mara lelo elok’bhala
Lamampela uLinda Mkhize Khabazela Qcwala
Ende Ngizalelwe iBara boma 1980 k’dala
Ya so madala ngimdala ngoba k’dala ngiz’dala
Kunini singekho lana
Ngathi niqcwel’ ukdlala
Siyathamba nyana niyabala mara k’ya fatalala
Sapakanyana sabayeka labafana baphanda
Manje sbuyile sibamba amabonda zonke ziyaphaka
Sho!

Ngiyambile ngibonile ngifundile
Yang’vrostana?
But nothing feels better than this
Khuluma nabantu
Dankie san

Eish
Sengzo sindelwa kuthi ngadile
eMuva bayang nyonyobela
Baz’tshel’ ukithi ngilahlile
Ngiphakamise iBass eli khuphul’ iDust mabathi ngihambile
Ngijime kakhulu ngibadoje
Singizo jogger phambili
Hey bath’ Bangi bambile
Hey mara kuthi dankie ba bampile
Ngipheth’ amashocks angapheli fede ngini jumpile
Fede ngini bacile
Beniz’ tsheleli?
Ukuthi ngithambile?
Awumise ibeat kancani ntwana khon’ into engiyilahlile
Eish
Just lost my temper
Manje ngikwatile
TS Bathi ngimosha kakhulu and bebhangifasile