Things will change

Dankie Oza
P.R.O
TS
We can only hope things change one day fede
Uzwa bathini
Eh bathi yi joke lo
Ubhema intsango he smokes lo
Mihla malanga usema khoneni akana hope lo
Akaqedanga isgele abanye bathi ai u slow lo
Manje mina ngiyazibuza yini enza nibe so sho
Ani blomi naye ani chilli naye
Anipholi naye, aniphili naye
Nifaka ama opinion nizena uDr Phill ngabe
Like you know the deal ngaye
Kanti anazi yini ngaye
Shiya phansi ukufakaza mangabe awazi nix ngaye
Mawungana kheri esgela bathi awuna style
Mawungana kheri esgela bathi awuna Fire
Now let me tell you why
He keeps a straight face akana smile
Kunini kuphela lama corks eking ehamba ama trial

They say we own this world coz this world is our own
Feels like we owe this world ngathi siphila nge loan
Bathi ibuzwa kwabaphambili indlela thats unknown
Out there you all alone it’s hell coz hell is home

Chorus
Hoping that some day things will change
Ngelinye ilanga *2, izinto zizo shintsha

Sho nabo Sester baya khosteka sibhekile fede
Ngelinye ilanga *2, izinto zizo shintsha
Aw mara kuzoba grand

Yizwa bathini ngo sester
Bathi yi joke lo, uthanda abafana u stout lo
Ngimubone izolo ngimubone abhentsha kwenye ikar lapha ezone 4
Mangizwa bathi uyathengisa ngi sure she’s a whore lo
Aba ma Mercedes abama Audi naba maVolvo
Kanti lento iqale esgele one night
Nge prize giving
That’s how she’s been living abazali were never pitching
No one was believing in what she was achieving
Walahla ifocus
Determination started missing
You think she’s bitching uthando is all that she’s been seeking look at the system
Nalabantwana bama victim
Unomtana una 16 ubaba mtana ulala eBrixton
That’s how that’s shits been
Icorruption iqala endlini

They say we own this world coz this world is our own
Feels like we owe this world ngathi siphila nge loan
Bathi ibuzwa kwabaphambili indlela thats unknown
Out there you all alone it’s hell coz hell is home
Enzeni

Chorus

Ekonke nama celebrity

Uzwa bathini bathi yi joke lo
Udla ama drugs he’s on coke lo
Plus akanamali ingoma zakhe azikho dope lo
Evicted from the house ba repossess(er) nemoto
Beka mjojo nou di las akasena mojo
Performing coast to coast bahamba nge tour bus
Big shot city to city bebazi ama chorus
Like you don’t know us nawa ama ama number sithi call us
Keep it pholas if only fame could inform us
That’s why i love hustlers abayi thatha steady maan
Hai aba actor ngathi ifame ifike bangekho ready
Lama manager a corrupt nge talent lika somandla
And ungakhohlwa ukuthi i lime light
Bayi design (ele) ukukuphandla
U treat(we) nje nge president sowudinga i evidence
Uwenza izinto ezingena sense
Ugcine sowu waster ne chance
Every weekend ufuna ukuvuka uneke i penti eli different
For instance would they love you if you never did that
They say we own this world coz this world is our own
Feels like we owe this world ngathi siphila nge loan
Bathi ibuzwa kwabaphambili indlela thats unknown
Out there you all alone it’s hell coz hell is home

Chorus
Oh someday things will change
Oh ngelinye ilanga things will change *2