Isaga Lam

Pro Isaka lam

He boy manje sitshunani vandag
Shaya le track esi jinde izolo
Ok Nayi iyazwakala
Eisan hade hade ( awu awucime ifone uyenzani siya recorder)
Hade mfwethu ithi ngizo yichima ( ithi ngi bambe dai deng fast)
Eisha ah fuck uyabonake? Nawa lamasimba engingazwani nawo ( aw yini mfwethu)
Aw angithi yilezinja azifuni uku kgafa
Ai ntwana yazini awungigaye iskhiye
Eh he O’za aw ntwana ngicela ungivulele i gate
Khona la ngisandlula khona, i track sizoyibuyela later
This is that shit I hate abantu abangekho straight when I’m supposed to get paid
SeKubanjwa ama debate
Attend i court kayi 12 bangana bavula i case

Eintlik awuthi ngibhelele uSdoda
Seba out of order
Sibashayise icross country fast bazo bhoda (kuhambani)
Ai isukile ntwana bavala abo Ace
Sho kwamnyama ndawo kukhona ekumele sibafake ichase
Mina ngizondlula ejangalala sengizo ncanda uma Razor
Wena u scouter ismova esimnyama esipake daar ngase pace
Bangenza iphone e phuke iscreen awuthi ngiba shintshele iface
Nasi le snayi eish bamba ngizokubhelela later
Wena uzonya mawunga na nqondo
Namhlanje uzo
Keep your fingers crossed uminye lingaphumi iphoko phoko bazokuphula iskobho
Kuphume ubucopho
Uphume umabokoboko ebusweni
Ngi ku peyde ifuba ngemforoko
Go go kukhamise ibhari kukhale
Bho bho!!!!!
Uloku u knocker abantu uzitshela ukuthi uyi skhokho, kanti u soft so
Bheka into ebalekise abofo
Nathi sazi ikleva uyangi kolota
Ngathi awusekho sure
Vandag ubu fly by night buyaphela ngifuna isaka lam
Nxe aka dume aye ka hell
Ye bengi spana (eh ngi kgafile)
Awu ngkafanga (eh ngiyakutshela) eh unamanga (e serious)
Eh ngifuna isaka lami
Eish Eish eish yo
Yo baba
Rounder isgele uphume ngase cottage
Kune kaar e dimile elahle ama khasi we orange
Daar Khabo Angie
Kumele sivaye sesi late
Shesha madala le mampara bathi ivaya ngo 8
Ok 5 mzuzu nyana labafana batheleke
Sa chiller ekarini kusha Igada sababhemela
Sebayasidelela
Mara vandag siyabavezela
Sezikhala epalini
Akusana answer masifika
Akusana answer masiba bhelela
First gear hand break down
Sasuka ngamasimba si overtaker(la)
Ngaku on coming sindlula ngamasimba
Ngi kutsa nama jita
Uvalo nix sikhuluma amasimba
Sishaye ihand breakturn
Siphume ngama simba
Eh baba akuna ma bhala clava
Masifika siyagwanqaza
Mababangizamangaza siyabafasa
Siqubula ama plasma
Ngapha siyazimasa siyo thatha kwasabucwebe nama zaza
Induku siya bakgasa ngifuna imali yami
Manje ai ksasa
Ngoba ngiyasishaya ispaan sam
And they put their hands up, ngiyasebenza
Sekumele kuphume ama hand cuff
Throw a better tantrum, nge hand gun
Eh ngizoba Yenza
Break the windows and live Bill Gates bankrupt
Ubu fly by night vandag buya phela ngifuna isaka lam

Chorus

Ngiyeza mfanamami
Uzofunda ukungathathi abantu ngoku ncola ( ah hade mfwethu) uthini?
(Sorry sorry) nxai wena ungazongi dakelwa
ucabanga ukuthi mina ngidlani
(Ha hade mfwethu) uthi ngenzeni ngidle ama CD?
(angeke udle ama CD)
Ungazozongihlanyela wena kumele ufake into yokwenza
(Ya ngizo ku gaya imali yakho)
Nithanda ukusenza abo mrapper kuse spanini wena uzonya vandag
( ngiyakucela mfwethu aw mfwethu ngiyakucela) ngiyeza lapho manje
Yazi ngingakudubula eFonini
(ai ungayi tshuni daai deng , e sbali ngiya kucela sbali)
Ngifuna imali yam san
Kuphela ubu ifly by night
Dankie Oza
T.S
Dankie san