Makasana

[Hook]

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kanje

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kaso

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kanje

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kaso

Bathi you and I till the day we die wena mpinj yami
Bathi you and I till the day we die Yang’thola skeem saam
you and I till the day we die wena mpinj yami
Let’s unify they will never try

[Verse 1]
Kwaz’bani?
Hlampe namhlanje mfanakithi sjaiva ngok’cina
Mara siyogcwala le spaan
Snina ndaba bona bathini ngoba siyaphila
My hood never runs
And for the record
You’re looking at the winner
Nje ngensimbi ka mJefnana
Bazi tshela ukuthi ngiyaDrifta kanti ngiyaspina
Like aha
Angeke umtshele niks lo
Mjinde k’dlala agudla
Out here relaxing with my people
Fede ngizok’vala. sthutha
I know I’m a ghetto superhero
Fede nami nginamaphutha
But I’m more Steve Biko for my people than I am Martin Luther
Ngi gumsha of the future
Buza buka uyazi confuse’a
Suka skhula s’yayi abuse’a
Ang'thuka
S’vusa abomuntuza
Masicula kuvuma abuguluva
Ilange liphume s’phuza nabo bhudda
Ngapha izitha zihal’ uk'thula
Bawisha ukungibona ngilala ngipupa
Uyaphupha
Hayi suka thula us’buka ngath’ siyanuka
Uthi kwehla iflow kanti k’nyuka icream
Awuboni wena kuthi sphila ngokshuba?
Ba dizzy
My pimpin ain't the same
Ngi’tshontsha ama fans. call it shoplifting at the game

[Hook]

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kanje

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kaso

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kanje

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kaso

Bathi you and I till the day we die wena mpinj yami
Bathi you and I till the day we die Yang’thola skeem saam
you and I till the day we die wena mpinj yami
Let’s unify they will never try

[Bridge]
Bheka benzani
Bheka benzani
Bheka benzani
Bheka benzani
Welcome dover baby
Stove sami samalahla
Eyi ngizok’ hloko
Eyi ngizok’ hloko

[Verse 2]

uLinda Mkhize Qabazela Qwabe ka kamaVovolo
Jinda easy uyangibaizela mukusale ivolovolo
Baphindi baze bangidab’lela
Masigaye kulo mnotho lo
Ne spinza nize nginigasele
Nidakwe k'phele umgobolo
Ey hommie you should due south
You balling with a loose valve
The only thing falling is my album from the music shelf
Batala baba Ngeke uthole niks for free
Maungagalali You can blame it on me
It’s not about faith men it’s Godly
You’re not as big as you claim to be
Usakhumbula when we came in?
Abanye babo claiming some of them faking
Bathi we will never make it
We kept praying now it’s ours for the taking
eKasi we will stay kings
Noma banga zama-zama uyazi mina abangishake’i
Money first entertainment
All day everyday till I’m 6 in the grave man
You’re quite dumb
For thinking bengizoyenza izinto your way
U iquantum just leaping you taking me to the old days
Now when you see me with 3 women you know that’s four play
Ngeke ngihlukane nekasi noma ngaya eFourways
Always

[Hook]

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kanje

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kaso

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kanje

Ubungazi kuthi emekasana skhipa kaso

Bathi you and I till the day we die wena mpinj yami
Bathi you and I till the day we die Yang’thola skeem saam
you and I till the day we die wena mpinj yami
Let’s unify they will never try