Loverz Confianz

(First Verse)

Bheka Le,
Ngane i’Smatzatza,
Buhle O,
Bukhanyisa Nelanga,
Ngiyenze Njan,
Ukubangowakho,
Thetha Love,
Ungesabilutho,
Ngifuna U,
Kunikezuthando,
Impile’mnandi,
Kanye Ne Mpatho,

(Chorus)

Ngiyay’thanda Lengane Angizenzisi,
Ama Bebethwane Esiswini,
I'll Be Your Man You'll Be My Lady,
You Call Me Boo, I'll Call You Baby,
Ngiyay’thanda Lengane Angizenzisi,
Ama Bebethwane Esiswini,
I'll Be Your Man You'll Be My Lady,
You Call Me Boo, I'll Call You Baby
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,

(Second Verse)

An African Queen Straight From Soweto,
Make Me Your King Come To My Ghetto,
Relaxer Babe Ak’si Umjolo,
Ngizokunik'uthando Oluqotho,

(Chorus)

Ngiyay’thanda Lengane Angizenzisi,
Ama Bebethwane Esiswini,
I'll Be Your Man You'll Be My Lady,
You Call Me Boo, I'll Call You Baby,
Ngiyay’thanda Lengane Angizenzisi,
Ama Bebethwane Esiswini,
I'll Be Your Man You'll Be My Lady,
You Call Me Boo, I'll Call You Baby
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,

(Third Verse)

Ngiyacela Baby Ung’thande Ngalendlela,
Engikuthanda Ngayo,
Thanda Ngayo,
Ngiyamthanda Lomntana,
Uyang’chaza Lomntana,
Ngiyamthanda Lomntana,
Ngiyamthanda Lomntana,
Ngiyak’thanda Wena,

Ngiyay’thanda Lengane Angizenzisi,
Ama Bebethwane Esiswini,
I'll Be Your Man You'll Be My Lady,
You Call Me Boo, I'll Call You Baby,
Ngiyay’thanda Lengane Angizenzisi,
Ama Bebethwane Esiswini,
I'll Be Your Man You'll Be My Lady,
You Call Me Boo, I'll Call You Baby
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,
Ithi Ye Ye Yebo,
Siye Siye Siyekhaya,

(Outro)

Ngiyamthanda Lomntana,
Uyang’chaza Lomntana,
Ngiyamthanda Lomntana,
Uyang’chaza Lomntana,
Ngiyamthanda Lomntana,
Ngiyamthanda Lomntana,
Ngiyak’thanda Wena.