Africa Unite

[ Verse 1 : Penny ] 

We are beginning of all creation
A garden of Eden of all nation
Africa, your people
Stand up and become one 
Tell me, what are you waiting for?! 
Don't just dance
Don't just move
Train your mind to be tough like the rocks in the sea
(Hheeyy!) 

[ Chorus : Nomvula Munnie & Mpondo Princess ]

Sing a song for Africa 
Make some noise for Africa 
Sonke singabantu.

[ Verse 2 : Re_vision ] : 

Eeey' haha..yo'
Eeyy' 
Jonga rhabulaph'ungafinci
Tshini ndawuthini ungazingci
Xa ndik'bon'ukuba awuziqhenyi 
Neskelem futhi awusithengi
Ndicel'uk'buza siyaphi sizwe sethu
Xa sibulalana sodwa
Abantu bakwethu siyimbangela yokuba begxothwa
Now sicel'umdal'athethelele
Eyy' ama Africa angenelele
Ixoxo nexoxo liz'gxumele xa kuslerhe kumdali ngek'istele
Eyy' mayiphel'eyo chith'ighazi
Yooh, ndingunabel'int'ongayazi 
Funeka wazi asinamsebenzi skhumba
Masibambane sibe yimbumba

[ Hook : Mpondo Princess ]

Africa, Africa Africa Africa dance.
Africa, Africa Africa Africa move. ‎

Africa, Africa Africa Africa dance.
Africa, Africa Africa Africa move

Africa, Africa Africa Africa dance
Africa, Africa Africa Africa dance
Africa, Africa Africa Africa move

Africa, Africa Africa Africa dance
Africa, Africa Africa Africa dance
Africa, Africa Africa Africa move

Africa, Africa Africa Africa dance.
Africa, Africa Africa Africa move

[ Verse 3 : Mpondo Princess ]

Ndilimpondo mntam' 
Ndiyazingca ngobuntu bami
Xenophobia is a lie
Sonke singabantu
Ingxaki yam inye
NgumAfrica ongazazi
Africa zazi ungubani naaa!!
I sing a song for mother Africa 

[ Ending Chorus : Mpondo Princess ]

Africa, Africa Africa Africa dance.
Africa, Africa Africa Africa move. ‎

Africa, Africa Africa Africa dance.
Africa, Africa Africa Africa move

Africa, Africa Africa Africa dance
Africa, Africa Africa Africa dance
Africa, Africa Africa Africa move

[ THE END ]