Ami Faku-Ebhayi (CoveRemix)

[Hook]

Aayee ndihambile
Sohlangana eBhayi
Sobonana eBhayi (2x)

[Verse]
There’s no other place I’d rather be,
Than to be at home
Mama thandaza
Ndi right akhonto
There’s no other place I’d rather be {No lie}
I said there’s no other place I’d rather be
Bathi awsa buyi ekhaya
Bathi ulala Emaweni
Bathi awsa buyi ekhaya
Bathi ulala Emazweni
Mama thandaza {Mama thandaza}
Nihlale niyazi ndiyani thanda {Mama thandaza}

[Hook]

Aayee ndihambile
Sohlangana eBhayi
Sobonana eBhayi (2x)