Faji

Intro .....
Chorus:
Faji faji ma shey faji
Igbadun 3x ma je igbadun
Boller3x ni awon temi
Faji 3x ma shey faji .

Verse 1:(PAGOOD) I donno how I kill beat sometimes.
Aiint getting money, keep on track.
Even ur money self can't buy time.
Asiko costly u can't buy time.
Woni kiin ye killing time pay kii beru Antichrist
Woni kiin ye commit crime, pay kiin beru Jesus Christ.
Many things on my mind buh me o lay sor tan.
Oro por lenu buh me olay for tan.
Malor think fr frnds sake, malor try Wa.
Oriburuku aiint birthday, malor wish Wa.
Egbe eh gbadun u dey look, u r stupid u b fool.
Husain bolt lasiko , kolay duro fun eh joor
Anytime toba free joor flenjo.
All work no play makes jack dull n all play no work eyin lemon
.
Chorus:Faji faji ma shey faji
Igbadun 3x ma je igbadun
Boller3x ni as on temi
Faji 3x ma shey faji .

Verse 2: (GGY) Faji ninu club
Ice ninu cup
Agbada lori top...
O ti je oja ..oti un fuck up
Owo ojumo ni kisa salary
Throw back po ni gallery
Ni ni ashana Wa sa ni cavalry
Awon owo epe oju lari ..
Won ma ko ise' mo ko ise
Won ma chache mo chache
Won ni ma lowo moti lowo
Mo s'hey Faji Pelu danger
Olosho yapa ti won fe finger
Mali yi ta o dah ni dinger
Moti peff babe oku tiun Jo fider ...
Out_Tro
WO ..! Eyan BTRD danger Lee Ggy
ti boyfriend e o ba ti me shey faji so ki o sun si eyii
Olorun...!
Awon baller lo Wa ni bi