Dali Wam

Mamelani
Yelele yeee
Kudala mandifunana nentombi enjengawe
Kudala mandifunana nawe sthandwa sami
Aw’ mihla ne zolo mihla ne zolo
Uyaw’thuthuzela umoya wami
Ndiboniswa mina nawe siphil’iminyaka
Njengamajuba sofa silahlane
Aw mihla nezolo mihla nezolo
Uyaw’thuthuzela umoya wami
Chorus x2
We dali wam
Wena sweety wami
Ndithanda wena wedwa nje
Ndifuna nokuk’shada yoo
Makungenzeka khona kusasa lo
Aw ntombazana ndithi kuwe ndithi kiwe
Kuzawude kube nini na ndidlalisa
Ntombazana ndithi kuwe ndikhulile
Ndifun’intombi ezawungenza indoda emadodeni yo
Ndithanda indlela le wena ntombi ohlonipha ngayo
Ndithanda indlela le wena ntombi oz’xhenya ngayo
Ntombazana ndithi kuwe ndikhulile
Mm Uyawuthuthuzela umoya wami
Chorus x2
Kudala mandifunana nentombi enjengawe
Kudala mandifunana nawe sthandwa sami
Aw’ mihla ne zolo mihla ne zolo
Uyaw’thuthuzela umoya wami
Ndithanda indlela le wena ntombi ohlonipha ngayo
Ndithanda indlela le wena ntombi oz’xhenya ngayo
Ntombazana ndithi kuwe ndikhulile
Mm Uyawuthuthuzela umoya wami