Liziwe

Sondela ntombazana
Andikudelanga mntas' ekhaya
Nto nje ndiding' ithuba
Lokuba nawe, ndkubambe

Mamela ntombazana
Ndiphupha ngawe ndikuthanda
Ende bendingaqali
Ngoba kudala ndikufuna

[Chorus]
We Liziwe ndiyakuthanda
We Liziwe ndiyakufuna

Usakhumbula ndikubiza
Usakhubula ndikulandela
Ndfun' ukuzibika
Kudala ndikufuna

Kudala ndikuthanda
Kudala ndikufuna
Kudala ndikuzulela
Kudala ndikuthanda

[Chorus x4]

Andikhathali noba bathini
Wen' ungowam, ulubambo lwam
Ndizochitha nnawe intsuku zobomi bam
Ndiyakuthanda

[Chorus]