HUPENYU HWACHO

(INTRO)
NDABATAMIC,NJV{EHE NDAIBATA}NARUTO FYAH THE GHOST OF FIRE WITH A VOICE OF FIRE
SUB 4
HUPENYU HWACHO NDATI HWAOMA ININI KAH NDIRIMURIMA VAROI VANONDIVHIMA AH HUPENYU HWACHO HWAREMA
CHORUS
HUPENYU HWACHO HWANDIOMERA
MUSODZI PAMATAMA YONGOYERERA
NDINONGOCHEMA SENHERERA
NHAMO YACHO YANDIWANDIRA x2
VERSE 1
NDAREMERWA NEKUTAKURA MUTORO
NDOMBOSHINGIRIRA KUENDA KUCHIKORO
KUTI NDIGOWANA HUPENYU HWEPAMUSORO
BHAIBHERI KANA NDARIBATA
MADEMON ANOROVA MARATA
ANOBVA AZIVA KUTI NDINARUTO FYAH
VERSE 2
NDATOSHAYA ANOBATSIRA
KANA 1 ANOFARIRA
VEHUKAMA VACHINGONDIPOMERA
VANODA KUONA NDICHIPARARA VARI VAROI HANDICHATAURA
VANOTODA KUTONDIURA
ASI ININI HAVAMBONDIGONA
DZOKERAI KWAMABVA GO BACK TO SENDER
OUTRO
KUNYANGE MUKABHURURUKA NEZVIMUTSVAIRO ZVENYU
HATIKUDEI KUMBA KWEDU
GARAI KUMBA KWENYU
MUSASVIKE
GET AWAY!!
The end!!!...
FOR MORE INFO LIKE AND FOLLOW OUR PAGE
https://m.facebook.com/naruto-fyah-music-444333509350849/