INTABA EZIKUDE

INTABA EZIKUDE LYRICS
Mmmmmh na na na na X2
[chorus]
Intaba ezikude zingisithela wena s'thandwa sami
lingamane libhubhe ng'yombona u love wami x2
[verse1]
I'm deeply inlove ngithanda wena babe girL/
You the one oletha ukujabula kimi LOL/
Ngkunika lonke uthanda thatha take it all/ uma
ungekho eduze kwami ngathi kulomhlab ngi
lonely/
ngathi ngyagula mangakushayanga nange call /
Ayenze iphele lenyanga sikhiphele e mall/
Ang'ke ngdlale ngawe babe wena awusilo i ball/
Ngath singashada sishiye phansi naloku jola/
ngzothumela abakhongi kini bazokulobola/
[chorus]
You're my sunshine ugqakaze kwelanga
liphuma/ ubuhle, ubunen, angisakubali ke
ukuma/la siyemshadweni nakanjan ungabuza u
mah/sokwakha emhlanga ngzokukhipha le
eNtuzuma/ when i take a kiss angsoze
ngakuluma /kulolu thanda i peace akukho
nokukhuluma/uma ngkhuluma naye ngsaba
nokuvuma ,luma uthando akasoze aphuma/
vuma ngkushade sibashiye beyema/
[chorus]
[brigde]
Na na na nana.....Mmmmmh na na na nana....
[chorus]