Mandisa

Chorus
Kunomntwana engimthandayo
Chorus
Kunomntwana engimtha ndayo
I gama umandisa X 2
I don't wanna lie ngigcwel ngawe mandisa X 2
Hook
Mandisa mandisa
Lomntwana u hot and ubloma ekas
Le type ngeke uythole nomi keph
Buhle bakhe kuyang'qhilaza Hhai
Suka mangenge umlomo
Anguvali lengane iyababa upelepele
U hot Lomntwana ngath uzalwa yi summer blaz ngiyambamba
Mangamthola ngizombamba ngelamza futh Baning abamdingayo
Uthando enginalo olwakhe kuphela mandisa X 2
Hook
Mandisa mandisa
Lomntwana u hot and ubloma ekas
Le type ngeke uythole nomi keph
Buhle bakhe kuyang'qhilaza Hhai
Suka mangenge umlomo
Anguvali lengane iyababa upelepele
U hot Lomntwana ngath uzalwa yi summer blaz ngiyambamba
Mangamthola ngizombamba ngelamza futh Baning abamdingayo
Uthando enginalo olwakhe kuphela
Chorus
Kunomntwana engimthandayo
Igama umandisa X 2
I don't wanna lie ngigcwele ngawe
Mandisa X 2
Verse
Kunomntwana engimthandayo
Igama lakhe bath umandisa
Hhai mina uyang'chaza moo ngiqala
Ukumbona ngasangana
More
Nekhanda nalo laphambana
Lapho s'qala sbambana
Kwaksobala ukuth mina ngithole
Umaqondana
Ngamtshela ukuth ngiyakthanda ma
Naye Wangangabaza Wath ngiyakthanda mla mina
Lokho kwangjabulisa shono
Phela Mawungphikisa phel
Namanj sengambiza sekwenzek
Engangikfisa X 2
Chorus
Kunomntwana engimthandayo
Igama umandisa X 2
I don't wanna lie ngigcwel ngawe
Mandisa X 2