The Retreat Song

Jikela emaweni sia hamba,
Jikela emaweni sia hamba,
Jikela emaweni sia hamba,
Jikela emaweni sia hamba

Axents' amakhwenkwe axhentsa kwaba mnandi
Axents' amakwenkwe axentsel'emgondini
A jika madodda a jika kwabamandi
A jika madodda a jikele mgondini

a mia hamba, a mia hamba
a mia hamba, a mia hamba
ja, ja, ja, ja, ja, ja
ja, ja, ja, ja, ja, ja

Jikela emaweni sia hamba,
Jikela emaweni sia hamba,
Jikela emaweni sia hamba,
Jikela emaweni sia hamba,

Axents' amakhwenkwe axhentsa kwaba mnandi
Axents' amakwenkwe axentsel'emgondini
A jika madodda a jika kwabamandi
A jika madodda a jikele mgondini

a mia hamba, a mia hamba
a mia hamba, a mia hamba
ja, ja, ja, ja, ja, ja
ja, ja, ja, ja, ja, ja