Mbube

Njalo Ekuseni Uya Waletha Amathamsanqa
Yebo!
Amathamsanqa
Mbube
Uyimbube
Uyimbube
Uyimbube
(repeat 2 times)
Uyimbube
Uyimbube Mama We

He! He! He! He!
Uyimbube Mama

We We We We We We
Uyimbube
Uyimbube

Kusukela Kudala Kuloku Kuthiwa
Uyimbube
Uyimbube Mama

Every Morning You Bring Us Good Luck
Yes!
Good Luck

Lion
You're A Lion
You're A Lion
You're A Lion
(repeat 2 times)

You're A Lion
You're A Lion, Mama!

Hey! Hey! Hey! Hey!
You're A Lion, Mama

Oh Oh Oh Oh Oh Oh
You're A Lion
You're A Lion

Long, Long Ago People Used To Say
You're A Lion
You're A Lion, Mama