Chommie Ya Bana

MDU Chommie ya bana

I’m back
Hello Africa, I’m Back
MDU is back
Y2k or no y2k MDU is back

Eh mzala, sek’moshakele x4

Sek’moshakele x8

Eh mzala, hayi k’bhed’izinto
Eh hay so’k’yashisa
Eh mzala, hayi k’bhed’izinto
Eh mzala, sek’moshakele

Ah chesa

Sangena thina amavulandlela
Sashay’is’ghubhu kwazakala
Sangena thina amavulandlela
Sayifaka lento kwathul’ umsindo
Sangena thina amavulandlela
Sashay’is’ghubhu kwazakala
Sangena thina amavulandlela
Sayishaya lento kwathul’ umsindo

Ah Ah chesa
Savul’indlela kwazakala
Ah Ah chesa
Sayifaka lento kwathul’ umsindo

[Bridge]

Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana
Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana
Dlala ka letheka, chômé ya bana
Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana
Dlala ka letheka
Dlala
Dlala ka letheka
Dlala
chômé ya bana

[BRIDGE]

Eh mzala, hayi k’bhed’izinto
Eh hay so’k’yashisa
Eh mzala, hayi k’bhed’izinto
Eh mzala, sek’moshakele

[VERSE 2]

Sangena thina nabo Les
Sachifta izinto kwazakala
Sangena thina nabo Les
Say’faka lento yaba imess
Sangena thina nabo Les
Sajik’izinto kwazakala
Sangena thina nabo Les
Say’faka lento yaba imess

Eh mzala, sek’moshakele
Eh mzala, hayi k’bhed’izinto
Eh mzala, sek’moshakele
Eh mzala, hayi k’bhed’izinto

Ah k’moshakele
Ah K’bhed’ izinto

Hola Hops

Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana
Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana
Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana
Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana
Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana
Ha le mpona, le mpitseng chômé ya bana

*Till the end*