Vuma Dlozi Lami

Ngiyambonga ubaba wami mina
Owangikhipha ekuhluphekeni
Wangitholel'umendo mina
Vuma dlozi lami

Vuma dlozi lami

Umyeni wam uyangithanda
Umama wakhona uyangithanda
Nami ngiyabathanda futhi

Inhliziyo yami igcwele uthando iyaphuphuma
Uyamemeza umamazala len'ezintabeni
(Ay sengiyahamba ngiyomwashela)

Uyamemeza umamazala lene
(Ay sengiyahamba ngiyomthezeli izinkuni)
Uyamemeza umkhwenyana wami lene