Sechaba

Iyo, siyelele Mama! - u helele!

[SOTHO PART]
Siyalila sichaba, dikgomo difedile - u helele!
Bafedile li bopapa batsware tsi dipasa - u helele!
Sitimela sibatsedi bafeletsi Johane - u helele!
Basimani basitsana batshabile Soweto - u helele!
Masiya li basadi basetsi balibangwe - u helele!
Tlang li boneng matata a-Afrika - u helele!

Iyo! Siyelele Mama! - u helele!

[ZULU PART]
Mus' ukukhulum' amanganyana
Sesizwil' ukuthi usebenzel' izitha - u helele!
Idlozi livukile! Masibuyel' emakhaya! - u helele!
Iyo! Siyelele Mama! - u helele!
Nang' amaphoyis' adlase liDlamini!
Emgodini weGoli amadoda aphelile
Asikwazi lokho, buyel' emakhaya!
Abantwana bayakhala, ubisi luphelile
Abatsotsi bezimpimpi ziyakhathaza
Yibuhlungu, madoda! le ndaba yaseAfrika