Safa Saphel' Isizwe

[Repeat x3]
O safa, saphel' isizw' esimnyama
O safa isizwe sabantsundu
Anitshelen' inkokheli zethu zisilamulele kuloludaba

[Humming]

Manje nga khala