Sabela

Udlala ngabantu emabhunwini babo
Uyazigqekeza izindaba ngabantu
Udlala ngabantu emabhunwini babo
Uyazigqekeza izindaba ngabantu
Uhola ngegazi labantu
U hundred rand igazi lendoda
Ubaqedile bo baphelile
Lahle likajokwane likandaba
Udlala ngabantu emabhunwini babo
Uyazigqekeza izindaba ngabantu
Udlala ngabantu emabhunwini babo
Uyazigqekeza izindaba ngabantu
Uhola ngegazi labantu
U hundred rand igazi lendoda
Baphelile ubaqedile
Lahle likajokwane likandaba
Kwaqhum'isililo kwaHlengwa
KwaDlamini
KwaBufulo
KwaXele
KwaMhlongo
KwaMtshali
NoMazibuko

Hom, Helele, Awu helele (x8)

(Ake nimbambeni lo muntu)

[Chorus]
Mbambeni uSabela (Mbambeni umthakathi)
Ubaqedile
Ngolahle likajobane likandaba
(Izingane zethu ziphelile)
Mbambeni uSabela (Mbambeni umthakathi)
Ubaqedile
Ngolahle likajobane likandaba

Izimpimpi zonke sigcwele umhlaba
Siziqedile helele
Wemaye babo
Ngolahle likajobane likandaba
Izimpimpi zonke sigcwele umhlaba
Siziqedile helele
Wemaye babo
Ngolahle likajobane likandaba
Besiyazwali
Ooh bakhuluma ngawe
Kanti nasePitoli
Bayakukhokhela
Ukhonjwa ngegama ngapha nangapha izwe lonke bo
ESoweto kwaMashu eMlazi
Ubaqedile
Wo babe ubaqede bo

[Chorus]

Uuh Helele Aw yelele
Uuh Helele Aw yelele
Mbambeni siphelile madoda siphelile