Tornado

Aw uzozwa nge tornado
Aw uzozwa nge tornado, uzobona ngesivungu-vungu
Likuqukile abantu bavelelwe

E kortes awubize abantu bami
Etsotsi khipha loku onakho
Lokhu onako

[Chorus]

Tornado namhlanje Ma jammer azoyidela inkani *4

[Verse 1]

Sengishilo

Angithi ngikunikei first chance,
ngakunika i-second chance
ngakunika i-third chance,
but still usangiphakamela

Kanti u busy ulokuunyelana
nalomthunzi okumele uphumule kuwo,
e tsotsi awungizwa paka la
Angithi ngikunike i-first chance
ngakunika i-second chance
ngakunika i-third chance,
but still sangiphakamela
Ngikunika isandla ufuna ukuthatha ingalo yonke,
ok thatha ke but yizwa la

[Chorus]

Tornado namhlanje Ma jammer azoyidela inkani *4

[Verse 2]

Eintlik bathini laba,
Yah Eintlik bathini laba
Ngoba mangi le bakhulumela phezulu,
kodwa mangi la bakhulumela phansi
Eintlik bathini laba ebeze lakimi,
Bafuna ukuthini laba , abakhulume nami
Ngoba abazi ukuthi bafuna ukuthini
kuncono bathule bathathe u-shut up

Etsotsi khipha loku onakho
Lokhu onako

[Bridge]

E tsotisi khipha lokhu onako yenza ayakho intando, tsotsi oja nako * 4

Ngoba nangu MDZ

[Chorus]

Tornado namhlanje Ma jammer azoyidela inkani *4
Etsotsi khipha loku onakho
Lokhu onako

Tornado namhlanje Ma jammer azoyidela inkani