Phunyuka Bamphethe

Aw yimi lo bangibiza uphunyuka bamphethe
And fede uyazi tsotsi s'pusha sphethe
Mawuphethe konke kwami tsotsi vele ukulethe
Ngoba uyazi ukuthi u facer(ne) ne
Aw yimi lo bangibiza uphunyuka bamphethe
And fede uyazi tsotsi s'pusha sphethe
And uyazi tsotsi ngifana no'Mopheme
Mawusendleleni yami clever vele uyemele le
Ngoba uyazi ukuthi u facer(ne) ne

Eintlik, eintlik khethani ukuba semuva kwethu, sharp magenge
Eintlik aniboni ukuthi nizimoshela iskhathi senu magenge
Nalento angiyenzayo magenge ifuna isneke
And nina benicabanga ukuthi ngizola hla i-towel
Angeke ngiyeke, never

Nifuna ukubona umhlolo ne, nifuna ukubona amakgumusha ne
Nifuna ukubona uMshengu ne, and angeke nimumele
*2

Aw yimi lo bangibiza uphunyuka bamphethe
And fede uyazi tsotsi s'pusha sphethe
Mawuphethe konke kwami tsotsi vele ukulethe
Ngoba uyazi ukuthi u facer(ne) ne

Bangibiza uphunyuka bamphethe
And fede uyazi tsotsi s'pusha sphethe
And uyazi tsotsi ngifana no'Mopheme
Mawusendleleni yami clever vele uyemele le
Ngoba uyazi ukuthi u facer U

Kanti mina ngifelani ye, yini lento enifuna kimi kangaka
Nifunani la kimi, yini lento enifunayo kimi kanganga
Ngifelani, yazi nginokuba busy yazi ngibokuba busy emva kwe shit yami
Yazi baloku ba yazi ba busy bakhuluma ngami

Kanti mina ngifelani ye, yini lento enifuna kimi kangaka
Nifunani la kimi, yini lento enifunayo kimi kanganga
Ngifelani, yazi nginokuba busy yazi ngibokuba busy, bangiphethe busy
Yazi ngi nikuba busy, bangiphethe left and right and center

Aw yimi lo bangibiza uphunyuka bamphethe
And fede uyazi tsotsi s'pusha sphethe
Mawuphethe konke kwami tsotsi vele ukulethe
Ngoba uyazi ukuthi u facer(ne) ne

Bangibiza uphunyuka bamphethe
And fede uyazi tsotsi s'pusha sphethe
And uyazi tsotsi ngifana no'Mopheme
Mawusendleleni yami clever vele uyemele le
Ngoba uyazi ukuthi u facer U