Indoda

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Kudala ngiyehla nginyuka
Ngiwa ngivuka ngikguba
Ngihlupha ngikhuzwa ngingezwa
Ngizicabangela ngedwa
Bengithanda ukuphuza kuzekube sekseni
Bese vele ngikhomba esfeni
Ngiphethe na bangani bami be fake
Anyone can make a mistake

Yingakho kunje
Kungenxa yabalele basbekezele
Yingakho kunje
Yingakhokunja
Kungenxa yabalele basbekezele
Ngesneke

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Mawuthanda ukuphila impilo e fresh
Gqina ube yi the best
Ungakhohlwa ukuthi wena clever wena you come first
You can never ever tell what comes next
Lola ikhali zakho ushone empini
Ukhusele bonke bakini
Yekela ukubheka konke okunakile
Ubayeke bonke abanabile

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Yingakho kunje
Kungenxa yabalele basbekezele
Yingakho kunje
Yingakhokunja
Kungenxa yabalele basbekezele
Ngesneke

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Zama ngamandla, zama ngamandla, gqina ngamandla
Hawu
Zama ngamandla, zama ngamandla, gqina ngamandla
Ngoba
Bengithanda ukuphuza kuzekube sekseni
Bese vele ngikhomba esfeni
Ngiphethe na bangani bami be fake
Anyone can make a mistake
Lola ikhali zakho ushone empini
Ukhusele bonke bakini
Yekela ukubheka konke okunakile
Ubayeke bonke abanabile

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Iphinde ivuke, phindi vuke
uz'bheke