Godoba

[Intro]
Ugodoba wola ka daar *3

[Chorus]

Ugodoba, odli dollar
Wozo'phola
Angithi siyatholana la ola *2

[Verse 1]
Ngeke ngiloku ngiphinda phinda nento ey-One iskhathi eside
Ngeke ngiluku ngishumyela iverse eli-One, ngathi ikhanda alithathi kahle
Ngeke ngiloku ngiphinda phinda nento ey-One iskhathi eside
Ngeke ngiluku ngishumyela iverse eli-One, ngoba mina

[Chorus]

Ugodoba, odli dollar
Wozo'phola
Angithi siyatholana la ola *2

[Verse 2]

Isiphi lesgubhu esfuna ngisilahlele kuze kuse
Isiphi lesgubhu esfuna ngisilahlele kuze kuyovalwa
Isiphi lesgubhu esfuna ngisilahlele okoko
Maningibona nibongibiza

[Chorus]

Ugodoba, odli dollar
Wozo'phola
Angithi siyatholana la ola *2

[Bridge]

Wola ka daar *3
Ngiphethe nabalabafana, siyayi qhobha lezozo
Ngiphethe naba nabo tsosti, siyayiqhoba lezozo
Ngoba ngi kha kha kha kathele yini
Ngoba ngi kha kha kha ungaze ung'thinte

[Chorus]

Ugodoba, odli dollar
Wozo'phola
Angithi siyatholana la ola *2

Ugodoba wola ka daar *3

[Verse 3]

Ugodoba uvusa abantu balele, yilezi engidume ngazo
And ngishiye abantu bangi mele , wa kwa kwa kwa

Ugodoba uvusa abantu balele, yilezi engidume ngazo
And ngishiye abantu bangi mele , wa kwa kwa kwa

Ngiphethe nabalabafana, siyayi qhobha lezozo
Ngiphethe naba nabo tsosti, siyayiqhoba lezozo
Ngoba ngi kha kha kha kathele yini
Ngoba ngi kha kha kha ungaze ung'thinte

Ngeke ngiloku ngiphinda phinda nento ey-One iskhathi eside
Ngeke ngiluku ngishumyela iverse eli-One, ngathi ikhanda alithathi kahle
Ngeke ngiloku ngiphinda phinda nento ey-One iskhathi eside
Ngeke ngiluku ngishumyela iverse eli-One, ngoba mina

[Chorus]

Ugodoba, odli dollar
Wozo'phola
Angithi siyatholana la ola *2

Ugodoba