Tsotsi Ya se Zola

Ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni,
phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi
Ngoba mina ngiyi tsotsi yase zola
Ngiphuma e zola
Ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni, phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi
Ngoba mina ngiphuma e zola
Tsotsi yase Zola

Kubhlungu langisuka khona
Kunzima langiqale khona
Kulkhuni ukuba yindoda
But Im still itsotsi yase Zola
Sowusithola kuma gomba gomba
Nabantwana bathi siyachoma
My love mina ngiyisotsha
Ngiyi tsotsi yase Zola
Bheka phezulu,bheka ko tlasi
Ngibethe izinja zakhona madzala
Uyangithola
Ngithi mamelani la, izwani la
Ubani ophethe la
Itsotsi yase zola
Hola daar, makgumsha zinja
Nabo lova, ngithi mina itsotsi yase Zola
Ngithi mina ngithi uyangithola
Zikhipha mina mfana kule summer
Hawu mina ngithi uyangithola kuphethe mina kule le summer
Sobe sidle thina ama dollar
Kuzoba yis’phithi phithi yangithola
Phansi kweshlahla e sgodi phola
Uyangithola (Woza)

Uyathanda awuthandi yim lo itsotsi yase zola
Uyagcwala awugcwali yimi lo itsotsi yase zola
Mawungabe awugcwali yimi lo itsotsi yase Zola
Mawungabe awugcwali yimi lo itsotsi yase Zola
Ngithi mamelani la, izwani la
Ubani ophethe la
Itsotsi yase zola
Hola daar, makgumsha zinja
Nabo lova, ngithi mina itsotsi yase Zola*3

Ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni,
phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi
Ngithi mamelani la, izwani la
Ubani ophethe la
Itsotsi yase zola
Hola daar, makgumsha zinja
Nabo lova, ngithi mina itsotsi yase Zola
Ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni ngiyekeleni