Eduze Kwam

[Chorus]
Ngincanywa nguwe
Kungaba mnandi ukuba nawe
Kudala ngizula
Nguwe wedwa ithemba lami (x2)

Intombi ayiz'sheleli ngiyazi
Ngenze njani ngoba ubhaka amasi
Engakhali ifela embelekweni uyazi
Bhuti buza ngik'vume, ngikudinga eduze kwami

Ang'kaze ngiyizwe imizwa enje
Uthando olunjena aluvelele
Ngaphandle kwakho angiphelele
And I know you feel the same
Bengicela usondele

[Chorus]

Mengike ngezwa iphimbo lakho
Ngimane ngigule ngicela ungenze owakho
Sekuk'dala siloke sifunana
Amahloni awasizi, nes'khathi asilindi

Awung'nike isibongo sakho
Ngik'zalele izingane zakho
Abafana abanamehlo akho
Thatha lonke uthando lwami
Ngikudinga eduze kwami

[Chorus]