Ngixolele

Bengithi ngithi ngalinda ngalinda
Oh ngithi kwaze kwashona ilanga
We babo iyaphel'iminyaka
Buya sthandwa buyelekhaya
Ngiyabuza ngithi kwakutheni na
Ngiyabuza ngithi kuzolunga na
We babo ngiyacela sthandwa
ngicela ubuyel' ekhaya

[Chorus x2]
Kungenxa yami
Ngenxa yami
Uhambile dali wami
Ngixolele sthandwa sami
Kawubuyele ekhaya
Usakhumbula ukuthi ngathini kuwe mama
Ufika la ungitjela ukuthi uyaxolisa
Wangishiya nomukhukhu wami
Ikhaya lethu khaya lethu webabo
Uuuh ngiyaxolisa ngixolele ngixolele
Ngeke ngikushiye futhi my lovi wami
Sengiyajabula baba wengane zethu
Sondela ngizokucabuza

[Chorus]

[Bridge]
Buya
Sondela
Khawuleza
Ngixolele sthandwa sami
Kawubuyele ekhaya

Aw musa ukungibhekisela phansi ma
Aw baby my lovi
Aw siphumulana sami yo yo yo
Aw baby my lovi
Aw sweetie thambo lami lekentucky
Aw swidi lami lekukhwehlela