Uthando lwami

Ngiyohlala ngicabanga ngawe
Noba usemsebenzini sthandwa sam
Falala wami ngiyazifela mina
Ngiyakutshela vele ungowam, sthandwa sam
[repeat]

[chorus]
Thando lwam, thando lwam
Luzohlala luhleli kuwe
Ngoba ufanelwe uthando lwam
Uthando lwami. Dali wam
[repeat]

Ndiyabulela ngomonde wakho kum
Nazo zonk' ondenzele zona
Thatha nants' intliziyo yam
Thatha nal' uthando lwam
Ndikupha konk' endinakho, dali wam
Impilo yam, umphefumlo wam
Thatha nants' intliziyo yam
Thatha nal' uthando lwam, dali wam

[chorus]

Baby can I take you up
Baby can I take your time
Love me, hold me
This is what I have to say
You are my baby, I am your lady
All I give you's my love
[repeat]