Thank You Medley

Lord I can feel your presence in this place
Lord I can feel the anointing in this place
I feel the anointing
The anointing and its moving in this place
Touch me Lord Jesus
Lord Jesus
Touch me now I pray (x2)

Thel’ umoya oyingcwele
Phezu kwabantwana bakho
Vus’ owakho umsebenzi
Libatshazw’ elakh’ igama lakho

Thandaza baba wami
Thandaza nkosi yami
Zono zami zinkul'ezweni
Mina ngiceli gazi lemvana

Wololo wololo wololo wololo
Zono zami zinkul'ezweni
Mina ngicel'igazi lemvana

Lonk'uvalo
nokwesaba
kuzondlula sekuyasa
Inyembezi ziyosulwa
sekuyasa qinisela
Thula tu

Thula tu
Thula mntwana
Thula tu tu tu tu

Thula tu mphefumlo wami

Ngcwele ngcwele ngcwele
Uyingcwele
Nkosi yezulu
Ngcwele ngcwele ngcwele
Ungefaniswe nalutho emhlabeni

Emagameni wonke esiwaziyo
Elakho lingefaniswe nalutho

Ngcwele ngcwele ngcwele
Ungefaniswe nalutho emhlabeni

Hear Lord
Father God
What went wrong
What went wrong with us your children
I say Father God
So much misunderstanding
Help us out your children
Oh my Lord
We need your help Lord
And we all depend on you
Help us father with your Holy Spirit
Holy, holy spirit (x4)