Phakama

Zibonakalise Jesu Krestu Nkosi YamaZulu

Phakama, phakama, phakama kulendawo

Zibonakalise Jesu Krestu Nkosi YamaZulu

Phakama, phakama, phakama kulendawo

Bonakalisa amandla akho,
Bonakalisa ubu' khulu bakho,
Sthemba wena wedwa,
Ayi' uyasimangaza Nkosi yama Zulu

Sithi Bonakalisa amandla akho,
Sithi bonakalisa ubu' khulu bakho,
Sthemba wena wedwa,
Ayi' uyasimangaza Nkosi yamaZulu

Zibonakalise Jesu Krestu Nkosi yamaZulu

Phakama, phakama, phakama kulendawo

Konke enginakho ne' ngiyikho
Awu ngiyabonga, ngiya nqonqoza,
Sthemba wena wedwa,
Ayi' uyasimangaza Nkosi yamaZulu

Phakama, phakama, phakama kulendawo

Sthemba wena wedwa,
Ayi' uyasimangaza Nkosi yamaZulu