O tswa kae

Chorus 1 x2

O letswe kae Mabani
O tswa ko kae Mabani
O letswe kae Mabani
Ka re o tswa ko kae Mabani
Abahlobo bami bakubonile izolo
Bathi bowujiva ngathi awunamathambo
Anilalanga ubusuku bonkhe yo
O tswa ko kae Mabani
Hay abahlobo bami bakubonile izolo
Bathi bowujiva ngathi awunamathambo
Anilalanga ubusuku bonkhe nina yo
O tswa ko kae Mabani

Chorus 2 x2
O letswe kae Mabani ( Eh Ngiphum’ebumnandini)
O tswa ko kae Mabani (Ebumnandini Ngiphum’ebumnandini)
O letswe kae Mabani (Ebumnandini Ngiphum’ebumnandini)
Ka re o tswa ko kae Mabani (Ebumnandini Ngiphum’ebumnandini)
Hawu ngaphenduk’isboshwa emzini wami
Wangibuza imibizo ngathi ngiyingane
Oh yazi uyabora
Eh ngiphum’ebumnandini
Ngiphum’ebumnandini
Hawu ngaphenduk’isboshwa emzini wami
Wangibuza imibizo ngathi ngiyingane
Oh yazi uyabora
Eh ngiphum’ebumnandini
Ngiphum’ebumnandini

Chorus 2 x2
Mina ngivel’ebumnandini
Mina ngivel’ebumnandini
Mina ngivel’ebumnandini
Mina ngitswela bumnandi ngi tswela bumnandi